Kontakty

Mobil: (+421) 0907 085 086

E-mail: obchod@prechodove-listy.sk

Fakturačné údaje

2v1, s.r.o

Masarykova 22

08001 Prešov 

IČO: 44533551

DIČ: 2022744966

IČ DPK: SK 2022744966

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vo vložke číslo:  21054/P

Číslo účtu: 4018366148/7500 - IBAN: SK18 7500 0000 0040 1836 6148

Zodpovedný vedúci: Radoslav Stach 

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba (dostupnosť na tel. linke / e-maily): Pondelok až Piatok od 9.00 do 17.00

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01  Prešov 1

e-mail: pr@soi.sk